แสดง 1 - 10 จาก 20 รายการ

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

คุณค่าของการประดิษฐ์ผักและผลไม้

          การประดิษฐ์ผักและผลไม้เป็นงานที่ใช้ฝีมือเวลาและความมีใจรักในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆเท่านั้ ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...

ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์

          ศาสนาพราหมณ์เกิดในอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ๑,๐๐๐ปีขึ้นไปศาสนานี้แบ่งชนชาติอินเดียออกเป็น ๔ วรรณะ ได้แก่พราหมณ์&nb ...