แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

การเลี้ยงและการดูแลหมูแม่พันธุ์

         หมูสาวเจริญเติบโตในลักษณะเช่นเดียวกันกับหมูหนุ่มเมื่อมีอายุมากขึ้นปริมาณของไข่ที่ตกจากรังไข่จะเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณลูกที่คลอดมีจำนวนมากจนกระทั่ ...

วัวไทย

วัวไทย

         วัวไทย หมายถึงวัวที่มีพื้นเพกำเนิดในประเทศไทย มีเลี้ยงกันกระจายทั่วไปในภาคต่างๆของประเทศไทยตารางที่๔แสดงจำน ...

ควายไทย

ควายไทย

         ควายไทยจัดเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาควายเลี้ยงแถบเอเชีย ควายเลี้ยงมีสองประเภทใหญ่ๆคือควายแม่น้ำซึ่งส่วน ...