แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

การปรับปรุงพันธุ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรม

การปรับปรุงพันธุ์กับความหลากหลายทางพันธุกรรม

         มนุษย์ได้พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เลี้ยงมาช้านานหลายร้อยปี โดยผสมข้ามสายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ตามวิธีการดั้งเดิมจนเมื ...

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

         สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆในระดับเดียวกันแ ...