แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

อันตรายจากยา

อันตรายจากยา

         ยาเป็นเสมือนดาบสองคมคือให้คุณเมื่อใช้ถูกและให้โทษเมื่อใช้ผิดผู้ใช้ยาพึงระลึกถึงอันตรายที่อาจเกิดจากยาไว้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ย ...