แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

ลวดลายที่พัฒนาจากต้นแบบจนเป็นภาพที่สื่อความหมายได้

         จากลวดลายต้นแบบข้างต้น ซึ่งเป็นลายง่ายๆที่มนุษย์อาจจะคิดขึ้นโดยธรรมชาติได้มีการพัฒนาประดิษฐ์เสริมต่อจนเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นจนผู้ดูสามาร ...

คุณค่าของเครื่องจักสาน

คุณค่าของเครื่องจักสาน

         ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าเครื่องจักสานไทยในภาคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่องจักสานเหล ...