แสดง 1 - 10 จาก 67 รายการ

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

บรรยากาศของดวงอาทิตย์

         ก๊าซที่ห่อหุ้มโลกนับเป็นบรรยากาศของโลกก๊าซที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์อยู่ในระดับที่เราอาจสำรวจได้โดยอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เพื่ ...

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งของพลังงาน

         ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่โลกในรูปความร้อนและแสงสว่างสิ่งที่มีชีวิตเช่นพืชและสัตว์รับและใช้พลังงานเหล่านี้โดยตรงเช่นพืชใช้แสงแดดในการปรุงอ ...

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์

         ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์คือการที่มีกลุ่มจุดเกิดขึ้นกลุ่มจุดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดจะสลายตัวหมดไปขณ ...

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

         ก๊าซไฮโดรเจนเป็นธาตุซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในเอกภพและมีมากที่สุดบนดวงอาทิตย์ด้วยเมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันเข้าเป็นอะตอมของธาตุฮีเลียมในปฏิกิร ...

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

สุริยวิถีหรือเส้นทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนวงกลมท้องฟ้า

         เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่าโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยย้อนกลับมาถึงที่เดิมในเวลา๑ปีทางโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดโ ...