แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กลไกควบคุมการเรืองแสง

กลไกควบคุมการเรืองแสง

           เมื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต(bioluminescence)ดังกล่าวข้างต้นกับการเรืองแสงในระบบสิ่งไร้ชีวิต(phosphoresce ...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

         เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้วความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ ...