แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of  Specialized Stem)

การขยายพันธุ์พืชที่มีต้นแปลกไปจากต้นพืชทั่วๆ ไป (Propagation of Specialized Stem)

         มีพืชหลายชนิดที่ต้น(stem)มีลักษณะผิดไปจากต้นพืชที่พบเห็นทั่วๆไป และเรามักเรียกส่วนของต้นที่แปลกออกไปนี้เป็นชื่อต่างๆแล้วแต่ชนิดของพืช ...

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

พันธุ์ไม้ดอกหอมจากต่างประเทศ

         ไม้ดอกหอมหลายชนิดที่มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณสามารถปรับตัวให้เจริญงอกงามขยายพันธุ์ไปอย่างกว้างข ...

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

         คำว่า"หอม"นั้นหมายถึงการรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่าฆานประสาทเมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศแล้วรับรู้ว่า ...