แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ตัวอย่างฐานข้อมูล

ตัวอย่างฐานข้อมูล

       ตัวอย่างฐานข้อมูล ได้แก่ ระบบธนาคารซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า โดยจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ รายการฝากเงินร ...