แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เฟิร์นไทย

เฟิร์นไทย

          คนไทยรู้จักเฟิร์นมาเป็นเวลาช้านานโดยใช้บริโภคเป็นผักพื้นบ้านซึ่งอาจจะเรียกว่า"กูด" หรือ"ผักกูด"โดยอาจจะเสาะหาจ ...

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

ความสำคัญของเฟิร์นในป่าเมืองไทย

         อาจกล่าวได้ว่าเฟิร์นเป็นดัชนีของความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติป่าที่ไม่มีเฟิร์นขึ้นอยู่เลยแสดงว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพข ...