แสดง 1 - 10 จาก 51 รายการ

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเป็นผู้ดำเนินงานจึงจะประสบความสำเร็จได้บุคลากรที่สำคัญได้ ...

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

         เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยและคนทั่วไปยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานมากนักใ ...

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

         โลหะเป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยน ...

ชุดคำสั่งใช้งาน

ชุดคำสั่งใช้งาน

         ชุดคำสั่งใช้งานเป็นชุดคำสั่งที่ทำขึ้นมาเพื่องานนั้นๆอาจจะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูป(packageprogram)หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเฉ ...

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

ผลกระทบทางด้านแรงงาน

         ผลกระทบทางด้านแรงงานนั้นจะมีต่อประเทศในระยะยาวคือ          ลักษณะงานของผู้บริหารระดับ ...

เครื่องโทรพิมพ์

เครื่องโทรพิมพ์

         การใช้เครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สดั้งเดิมที่มีคันเคาะและเครื่องทำเสียงส่งโทรเลขด้วยมือ เคาะเป็นรหัสสัญญาณมอร์สเช่นนี้ยังคงใช้กันอยู่ ...

ศัตรูของแมลงครั่ง

ศัตรูของแมลงครั่ง

         แมลงครั่งมีศัตรูที่สำคัญ๒พวกคือ          ๑.พวกตัวเบียนเป็นแม ...