แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

         ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติและสืบทอดกันต่อมาบางอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ชัดเจนบางอย่างเป็นเพียงความเชื ...

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในประเทศไทย

         ในประเทศไทยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยฝีมือซึ่งเป็นงานหัตถกรรมมีอยู่มากมายหลายชนิดทำด้วยวัสดุและวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถ ...

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

พรรณไม้ในวิถีชีวิตไทย

         ไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดประณีตมีความรักศิลปะอยู่ในสายเลือดสิ่งเหล่านี้แสดงออกมาในผลงานรูปแบบต่างๆบ้านไทยแวดล้อมด้วยพรรณไม้มีทั้งไม้ดอกไ ...

ตุ๊กตาไทย

ตุ๊กตาไทย

          ตุ๊กตาเป็นสิ่งประดิษฐ์รูปคนสัตว์ สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เหมือนของจริงหรือคล้ายของจริงด้วยวัสดุต่างๆและส่วนมากจะถูกย่อส่วนให้มีข ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

         ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้วคือสุโขทัยเมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖พ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์องค์ที่๓  ...

คุณภาพของอัญมณี

คุณภาพของอัญมณี

         การพิจารณาคุณภาพของอัญมณีก็เพื่อที่จะทราบถึงคุณสมบัติคุณค่าและราคาของอัญมณีนั้นๆซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมของคนคุณสมบัติตามธรรมชาติของอัญมณีแต่ ...

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

         มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะเป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...

 การชำระพระไตรปิฎก

การชำระพระไตรปิฎก

         การชำระพระไตรปิฎกคือการตรวจสอบแก้ไขด้วยอักษรที่จดจารึกหรือที่จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องตามที่ควรแต่ไม่ใช่การตัดหรือเติมข้อความตามความพอใจในการน ...