แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

สาระโดยรวมของกฎหมายตราสามดวง

         กฎหมายตราสามดวงเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งของไทยถือเป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาถึงสภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ  ...