แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

ฉันท์

ฉันท์

         คำประพันธ์ประเภทฉันท์นี้ไทยได้แบบอย่างมาจากคัมภีร์วุตโตทัย ซึ่งเขียนไว้เป็นภาษาบาลีสันสกฤตแต่ไทยเรานำมาคัดเลือกและดัดแปลงใช้ให้เข้ากับลัก ...

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

         บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้นแต่งคำเป็นคำ          ๑)"หน้าร้ ...

ฐานะของช้างเผือก

ฐานะของช้างเผือก

         ช้างเผือกเป็นราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มีฐานะเทียบเท่าเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าดังจะเห็นได้จากพระกรรม์ภิรมย์คือฉัตร๕ชั้นทำด้วยผ้าขาวลงยั ...

หมวดอักษรศาสตร์

หมวดอักษรศาสตร์

         ในบรรดาผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการจารึกสรรพวิชาลงในจารึกวัดพระเชตุพนนั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสผู้ทรงเป็นรัตนกวี ...

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ

พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ

         พระราชพิธีประกอบด้วยพิธีถวายช้างสำคัญพิธีจารึกชื่อช้างสำคัญลงในอ้อยแดงกระบวนแห่ช้างสำคัญเข้าสู่โรงพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา ...

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

         เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครเดิมมีชื่อว่าวัดโพธารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์เมื่อทรงสร้างกรุงรัตน ...

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

ประโยชน์และโทษของแมลงแมลง

         ประโยชน์และโทษของแมลงแมลงก็เช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจ ...

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑.เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศมิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้นหากย้อนกลับไปถึงอยุธยาซึ่งเป ...