แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

แคดเมียม (Cadmium)

แคดเมียม (Cadmium)

         แคดเมียมมีสูตรทางเคมีคือCdเป็นโลหะสีเงินขาวแวววาวเป็นสีน้ำเงินจางๆไม่มีกลิ่นมีน้ำหนักโมเลกุล๑๑๒.๔ความถ่วงจำเพาะ๘.๖๕จุดหลอมเหลว๖๑๐ ...

พลาสติก

พลาสติก

         ปัจจุบันพลาสติก(plastic)มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุก่อสร้างหลายชนิดทำด้วยพลาสติกเช่นเครื่องใช้ในค ...

 พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน

          เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมันทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่นๆเช่นพืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั ...

ทองแดง

ทองแดง

         ทองแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธิ์หรือสินแร่โดยรวมตัวอยู่กับหินทรายดินหรือดินเหนียวสินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ๓พวกด ...