แสดง 1 - 10 จาก 39 รายการ

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

ภาษาจัดดำเนินการแบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย

         ขั้นแรกต้องระบุคำสั่งค้นหา(Find)เพื่อค้นหาระเบียนที่น่าสนใจว่ามีหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนและเมื่อหาพบแล้วจึงใช้คำสั่งนำออกมา(Get)เพื่อจะด ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

         เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเสนอขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๓โดยนายเท็ด คอดด์มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)

         เป็นแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดเสนอขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๓โดยนายเท็ด คอดด์มีโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกันเท่านั้นและเป็นแ ...

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)

         ส่วนใหญ่องค์กรต่างๆจะมีโครงสร้างเป็นแบบลำดับชั้นซึ่งข้อมูลขององค์กรเหล่านี้จะมีความเหมาะสมกับแบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น(HierarchicalDataMode ...

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

         ข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่มักจะมีรายละเอียดของข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งการจัดเก็บและเลือกใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยแ ...