แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ภาษาและอักษรไทย

ภาษาและอักษรไทย

         ภาษาเป็นระบบการสื่อสารที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อกันโดยธรรมชาติแล้วภาษาเป็นเสียงเป็นการพูดเป็นสิ่งที่ทำให้มนุ ...

การเขียนเซต

การเขียนเซต

          ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซตเรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ    & ...