แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

สมการและอสมการ

สมการและอสมการ

         สมการบางสมการอาจจะไม่มีคำตอบเช่น ถ้าถามว่า "มีจำนวนเต็มจำนวนใดบ้างซึ่งคูณกับ 2 แล้วได้3"ก็ต้องตอบว่า"ไม ...

ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์

         สำหรับแต่ละเมตริกจัตุรัส จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมาชิกของเมตริกนั้นๆเราเรียกจำนวนจริงนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ขอ ...

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

          การที่จะศึกษาเรื่องใดก็ตามในแง่ของเซตเรามักจะมีขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่จะกล่าวถึงเช่น        ...

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรม

         ภาษาที่สนับสนุนโปรแกรมแบบนี้ได้แก่สมอลล์ทอล์ก(Smalltalk) ซีพลัสพลัส(C++) จาวา(Java) เป็นต้น แนวความคิดในการเขียนโป ...

การเขียนเซต

การเขียนเซต

          ในการเขียนเซต นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซตเรายังมีวิธีเขียนเซตแบบอื่นอีก คือ    & ...

ลักษณะของเซตบางชนิด

ลักษณะของเซตบางชนิด

          เซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย Ø  หรือ{}เช่นเซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง ...

อสมการ

อสมการ

         ประโยคที่มีตัวแปรและเชื่อมด้วยเครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันเช่น4x 20นี้เรียกว่าอสมการการหาค่าของตัวแปรซึ่งจะทำให้ได้ ...

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

          ในชีวิตประจำวันแต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้า กิจวัตรที่จะต้องทำก็คือ แปร ...