แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

         สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ทั้งหลายในโลกที่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆหากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆในระดับเดียวกันแ ...

ศาสนาขงจื้อ

ศาสนาขงจื้อ

         ศาสนาขงจื๊อเกิดในประเทศจีน  และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมและความคิดของคนจีนทั้งมวลอย่างแยกไม่ออกทีเดียวคัมภีร์ของขงจื๊อจึงมิได้ ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

         การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม ...

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก

         เนื่องจากจารึกเป็นเอกสารโบราณที่บันทึกลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยอักษรและภาษาโบราณที่พ้นสมัยไปแล้วความยากในเรื่องรูปแบบอักษรและภาษาเป็นสิ่งที่ต้องใ ...

กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี

         กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าเข้ารื้อเผาทำลายเมืองเมื่อวันที่๗เมษายนพ.ศ.๒๓๑๐พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางและไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินถูก ...