แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กฎหมายกับสังคมไทย

กฎหมายกับสังคมไทย

         มีคำกล่าวภาษาลาตินบทหนึ่งกล่าวไว้ดังนี้"Ubisocietas,ibijus"ซึ่งมีความหมายว่า"ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย" ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

         การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวิธีการจัดกระบวนเป็น๒กระบวน เรียกว่า"กระบวนพยุหยาตรา(ใหญ่) ...

ศาสนาขงจื้อ

ศาสนาขงจื้อ

         ศาสนาขงจื๊อเกิดในประเทศจีน  และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมและความคิดของคนจีนทั้งมวลอย่างแยกไม่ออกทีเดียวคัมภีร์ของขงจื๊อจึงมิได้ ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...