แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ปฏิทิน

ปฏิทิน

         ปฏิทินเป็นเครื่องช่วยนับวันและจัดระเบียบหน่วยเวลาหน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ &n ...

อนุกรมอุปราคาซาโรส

อนุกรมอุปราคาซาโรส

         เมื่อการเกิดอุปราคาต้องขึ้นอยู่กับดิถีของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในภาวะที่เหมาะสมคือดวงจันทร์ต้องอยู่ในวันเพ็ญหรือวันเดือนมืดและดวงอาทิตย์ต้องอ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๑๑๕๔ในคาบสมุทรอาหรับแล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวาเข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...