แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย

           ดนตรีคือเสียงเป็นทำนองเพลงหรือจังหวะดนตรีไทยก็สร้างขึ้นตามลักษณะที่คนไทยเห็นงามเห็นเพราะในเรื่องของดนตรีไทยนี้จะแยกอธิบายเ ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...