แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญห ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

         คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

พระบรมราชจักรีวงศ์

พระบรมราชจักรีวงศ์

         ในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านเมืองมีความระส่ำระสายและเกิดจลาจลขึ้นพระยาสรรค์กับพวกเข้าควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนำไปกักข ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...