แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทของงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นิยมก่อสร้างกันทั่วไปมีหลายประเภทได้แก่งานอ่างเก็บน้ำงานสระเก็บน้ำงานขุดลอกหนองและบึงงานฝายทดน้ำ งานคล ...