แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก

         ความประสงค์ในการสร้างจารึกแม้จะมิได้ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์สำคัญของสังคมหรือเรื่องราวของบ้านเมืองซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่นักประวัติศาสตร์ต้องการ ...

ช่างเขียน

ช่างเขียน

         ช่างเขียนที่มีชื่อเสียงย่อมได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีในสมัยโบราณผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างเขียนต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกหัดงานในสำนักช่างเขียนมีครูที่ ...

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

หอพระมณเฑียรธรรมหรือหอพระไตรปิฎกของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหารทั่วไป หอพระมณเฑียรธรรมที่เห็นอย ...