แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

         โลหะเป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยน ...

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

ขั้นตอนการจับผึ้งโพรงมาเลี้ยง

         เมื่อเรามีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วขั้นต่อไปก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงผึ้งได้แก่หีบเลี้ยงผึ้งคอนแผ่นรังเทียมกล่องนางพญา หม ...

สมบัติวัฒนธรรม

สมบัติวัฒนธรรม

         เมืองไทยมั่งคั่งด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษสร้างไว้เป็นสมบัติวัฒนธรรม หรือมรดกวัฒนธรรม ตกทอดมาถึงเราเป็นจำนวนมากไม่แพ้ประ ...

คานงัด

คานงัด

         คือเครื่องผ่อนแรงขั้นพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดแบบหนึ่งคานงัดไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะเป็นคานตรงแบบกระดานกระดกในสนามเด็กเล่นเสมอไปหลักสำคัญค ...