แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

คุณค่าของจารึกวัดพระเชตุพน

         ๑.เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวสยามประเทศมิเพียงแต่จะต้องจำกัดว่าเป็นของชาวรัตนโกสินทร์เท่านั้นหากย้อนกลับไปถึงอยุธยาซึ่งเป ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...