แสดง 1 - 10 จาก 729 รายการ

คำ

คำ

          ในระดับคำนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงธรรมชาติของคำในแง่ของโครงสร้างความหมายและกระบวนการการสร้างคำใหม่ในภาษาสำหรับนักภาษาศาสตร์ คำประกอ ...

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

การจัดเรียงคำด้วยคอมพิวเตอร์

         การจัดเรียงลำดับคำมีความสำคัญมากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์  ลองนึกถึงการจัดเก็บบัตรรายการในห้องสมุดบรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดเรีย ...

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับแสตมป์

         ในวงการแสตมป์มีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันเช่นเดียวกับศาสตร์แขนงอื่นบางคำใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยตรงบางคำมีศัพท์ที่ตั้งขึ้นเฉพาะเป็นภาษาไทยนักสะสมคว ...

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

คำนิยามและความสำคัญของผู้สูงอายุ

         ในทางประชากรศาสตร์ได้แบ่งกลุ่มประชากรในประเทศต่างๆออกเป็น๓กลุ่มใหญ่ๆตามช่วงอายุคือประชากรวัยเด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-๑๔ปีป ...