แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

คำ

คำ

          ในระดับคำนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงธรรมชาติของคำในแง่ของโครงสร้างความหมายและกระบวนการการสร้างคำใหม่ในภาษาสำหรับนักภาษาศาสตร์ คำประกอ ...