แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

เลเซอร์

เลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ทรงพลังและมีคุณสมบัติพิเศษที่มีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวางผู้ที่คิดค้นเลเซอร์ได้คือซี.เอช.ทาวน์ส (C. ...