แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ประโยค

ประโยค

         ในระดับประโยคนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงโครงสร้างของวลีและประโยค ซึ่งเกิดจากการที่นำคำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับจากซ้ายไปขวาถ้าเราพิจารณาประโยค ...

ลักษณะอื่นๆ

ลักษณะอื่นๆ

         นอกจากลักษณะสากลดังกล่าวแล้วภาษาไทยยังมีลักษณะเฉพาะตัวอีกคือประโยคในภาษาไทยมีกริยาเรียงติดต่อกันได้หลายคำเรียกว่า กริยาอนุกรมและคำกริย ...

คำ

คำ

          ในระดับคำนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงธรรมชาติของคำในแง่ของโครงสร้างความหมายและกระบวนการการสร้างคำใหม่ในภาษาสำหรับนักภาษาศาสตร์ คำประกอ ...