แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร หรือระบบทางเดินอาหาร

         ระบบนี้รวมอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการรับอาหารการย่อยและการดูดซึมอาหารและการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อยยาวตั้งแต่ปากถึงทวารหนักประมาณ๙เมตร ...

โรคระบบการหายใจ

โรคระบบการหายใจ

         ระบบการหายใจ คือส่วนของอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจและแลกเปลี่ยนก๊าซระบบการหายใจอาจแบ่งได้เป็น    &nb ...

โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคระบบทางเดินอาหาร

        ระบบทางเดินอาหาร คืออวัยวะของร่างกายซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ซึ่งรวมทั้งการดูดซึมและการขับถ่ายอวัยวะดังกล่าวได้แก่ปากคอหอ ...

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจ

ระบบการหายใจแบ่งได้เป็น๒ส่วนคือ          ๑.ส่วนที่เป็นทางผ่านของลมหายใจได้แก่จมูกปากคอหอยกล่องเสียงหลอดลมใหญ่ ...

ระบบการย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

         ระบบการย่อยอาหารของปลา ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆเช่นเดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงซึ่งประกอบด้วย   &nbs ...

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

อวัยวะหายใจของสัตว์บก

          สัตว์บกที่มีกระดูกสันหลังขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนเติบโตอยู่ในไข่หรือในครรภ์มารดานั้น มีน้ำเหลวห่อหุ้มตัวอยู่กันความกระทบกระเทือนและมีช ...

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ

         โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำมีอยู่หลายโรคด้วยกันแต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิตและพบได้เสมอนั้นคือเพมฟิกัสวัลคาริส(pemphigusvulgari ...

มะเร็งหลังจมูก

มะเร็งหลังจมูก

         บริเวณหลังจมูกหรือจมูกร่วมคอหอย (nasopharynx)เป็นบริเวณส่วนต่อระหว่างด้านหลังของจมูกกับช่องปาก   โดยมีเพดานอ่อนและเพดานแข็ ...