แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

ซีเมนต์และคอนกรีต

ซีเมนต์และคอนกรีต

         มีสิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเป็นจำนวนมากที่ทำขึ้นด้วยส่วนผสมของซีเมนต์หินทรายและน้ำเราเรียกส่วนผสมนี้ว่าคอนกรีตคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริ ...

อาคารของคลองส่งน้ำ

อาคารของคลองส่งน้ำ

         นอกจากคลองส่งน้ำของโครงการชลประทานซึ่งได้แก่คลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองซอย  และคลองแยกซอยแล้ว  ตามคลองส่งน้ำทุกส ...

ประเภทของบ้านเรือน

ประเภทของบ้านเรือน

         บ้านที่ก่อสร้างในเมืองหรือชุมนุมชนใหญ่ๆของเรา แบ่งได้เป็น๒ประเภทด้วยกันคือ         &n ...

การทำรั้วและประตูบ้าน

การทำรั้วและประตูบ้าน

         การก่อสร้างรั้วและประตูบ้านนั้นจะทำก่อนหรือหลังการก่อสร้างตัวบ้านก็ได้  ส่วนมากนิยมทำขึ้นเมื่อการก่อสร้างตัวบ้านแล้วเสร็จเป็นส่ ...

เขื่อนเก็บกักน้ำ

เขื่อนเก็บกักน้ำ

         เขื่อนที่สร้างปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อกักกั้นน้ำที่มีไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อนทำให้เกิดเป็นอ่างเ ...

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ

         ที่เขื่อนเก็บกักน้ำทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้เพื่อให้ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ให้สูงจนล้มข้ามสันเขื่อน เพื่อระบาย ...

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์

         ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น๒ชนิดคือบิทูมินัส(Bituminous)และนันบิทูมินัส(NonBituminous)บิทูมินัสซีเมนต์ได้แก่ยางมะ ...

เขื่อนระบายน้ำ

เขื่อนระบายน้ำ

         เป็นอาคารทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำที่ต้นน้ำของโครงการชลประทานอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขวางลำน้ำสำหรับทดน้ำที่ไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถส่ง ...