แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

         ในปีพ.ศ.๒๓๖๗นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อฟรองซัวส์แวงซองต์ราสปายส์ (François VincentRaspail) ได้กล่าวไว้ว่า"เซ ...

การกำเนิดของโรค

การกำเนิดของโรค

         คนเราจะอยู่เป็นปกติสุขปราศจากโรคได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย๒ประการคือ          ๑)เมื่อเกิดมาจ ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

         ความพิการแต่กำเนิดหมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆปีแม้แต่ในสมัยยุคหินคน ...