แสดง 1 - 10 จาก 21 รายการ

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย

         ในสังคมเกษตรกรรมเช่นสังคมไทยการทำมาหากินที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสังคมไทยทุกภูมิภาคในส่วนรวมเป็นสังคมที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐ ...

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร

         เมื่อเกิดการตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนาคงจะไม่มีทางออกอื่นใดดีไปกว่าการทำแท้งเนื่องจากกฎหมายของบ้านเมืองเราอนุญาตให้ทำแท้งได้ด้วยเหตุผลทางการแพท ...

การสังคายนาหรือสังคีติ

การสังคายนาหรือสังคีติ

         คำว่า สังคายนาและสังคีติเป็นคำภาษาบาลีแปลอย่างเดียวกันว่า"การสวดพร้อมกัน"เป็นคำที่ใช้แทน ...

คุณค่าของพระไตรปิฎก

คุณค่าของพระไตรปิฎก

         คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติทางกายวาจาและยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอนที่อำนวยประโยชน์แก่ ...

ศาสนาขงจื้อ

ศาสนาขงจื้อ

         ศาสนาขงจื๊อเกิดในประเทศจีน  และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมและความคิดของคนจีนทั้งมวลอย่างแยกไม่ออกทีเดียวคัมภีร์ของขงจื๊อจึงมิได้ ...

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

         มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆเป็นยารักษาโรคทั้งที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเองในการบรรเทาอาการหรือ ...

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

สาเหตุของการชำระกฎหมายตราสามดวง

          ก่อน พ.ศ.๒๓๔๗ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นได้เกิดกรณีผู้พิพากษาตัดสินคดีหย่าร้าง ...

ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม

         ทศพิธราชธรรมเป็นหัวข้อธรรมะที่มีผู้สนใจกันมาก เพราะเป็นธรรมะของผู้ปกครองโดยทั่วไป มิได้เจาะจงว่าต้องเป็นของพระมหาก ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...