แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...

โรคตา

โรคตา

         การศึกษากายวิภาคของตาอย่างจริงจังเริ่มมาตั้งแต่พุทธศตววรษที่๒๓-๒๔โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ดูส่วนประกอบต่างๆของตาในพุทธศตวรรษที่๒๕เมื่อวิทยาศาสต ...

ถมจุฑาธุช

ถมจุฑาธุช

         ลักษณะของถมจุฑาธุชคำว่า"ถมจุฑาธุช"เป็นชื่อเครื่องถมที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูร ...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบมีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มแสงสูงจึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมายได้แก่ ...

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

การเริ่มงานทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ

         ภายหลังการถ่ายรูปทางอากาศบริเวณจังหวัดสุรินทร์แล้วประมาณ๒๐ปีจึงได้มีการนำเรื่องการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ...