แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

การเคลื่อนที่ของสัตว์ทะเลหน้าดิน

         การเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลหน้าดินมีความสำคัญในการหาอาหารการหลบหลีกศัตรูและการสืบพันธุ์ทั้งในการหาคู่หรือการอพยพเพื่อวางไข่แล ...

เป็ดไก่

เป็ดไก่

         เนื้อไก่เป็ดห่านไก่งวงที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง เพราะรากฐานท ...

ธรรมชาติของปลากัด

ธรรมชาติของปลากัด

         ปลาป่า หรือ ปลาลูกทุ่ง ที่พบในธรรมชาติ  ตามท้องนา หนองบึง เป็นปลากัดขนาดเล็กที่ไม่มีลักษณะเด่นสะดุดตา &nb ...

ประวัติอากาศยาน

ประวัติอากาศยาน

         มนุษย์ได้เอาใจใส่ในเรื่องการบินมานานก่อนพุทธกาลดังปรากฏในการแต่งหนังสือของชาติที่เจริญรุ่งเรืองในโบราณสมัยมีชาติจีนกรีกและโรมันได้เรียบเรียง ...

ตรรกวิทยา

ตรรกวิทยา

         ตรรกวิทยาเป็นวิชาเก่าแก่ มีมาตั้งแต่โบราณนานกว่าสองพันปีมาแล้วอะริสโตเติล(Aristortle384-322ปี ก่อนคริสต์ศักราช)น ...