แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี

          รังสีหมายถึงคลื่นแสงหรือคล้ายกับแสงซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาวการแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสายน้ ...

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์

         เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด่นคือเป็นคลื่นแสงที่มีระเบียบมีลักษณะเป็นลำแสงความเข้มแสงสูงจึงมีศักยภาพในด้านประยุกต์มากมายได้แก่ ...

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์

         ก๊าซในโฟโตสเฟียร์ของดวงอาทิตย์แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุรังสีความร้อนหรืออินฟราเรดแสงสว่างธรรมดาและรังสีอัลตราไวโอเล ...