แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

องค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

         จากการระบาดของโรคติดต่อต่างๆตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคข้ามแดนเป็นผลให้เกิดความจำเป็นในการปร ...