แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

          ศาสนาคริสต์นับว่าเป็นศาสนาที่สำคัญที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก มีประชาชนนับถือกว่า ๑,๐๐๐ ล้านคนผู้ที่ให้กำเนิดศาสนาคริสต์  ...