แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง

         สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการที่มีประวัติของการวิวัฒนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช๑๘๙๓เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจ้าอู่ทอง)ทรงสถาปนากรุงศรี ...

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย

         ประเทศไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจจารึกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้ ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

         การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕ในพ.ศ.๒๔๑๘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

ผ้านุ่งที่อนุญาตให้ใช้ได้

         "ผ้านุ่งที่มีความงดงามลางชนิดเช่นผ้าม่วงไหมยกดอกหรือผ้าม่วงไหมอย่างไม่ยกดอกและเช่นผ้าลายเนื้อดีอนุญาตให้ใช้นุ่งได้แต่เฉพาะบุคคลที่ได ...