แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

วีรสตรีในประวัติศาสตร์ชาติไทย

         การปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้คงความเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้นั้นมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า มิได้มีแต่เพียงชายชาญผ ...

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

         ชาติไทยมีเอกราชความร่มเย็นและความสมบูรณ์พูนสุขจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบรรพบุรุษของไทยได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อต่อสู้ขับไล่ข้าศึกที่มารุกราน&n ...

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีแห่งเมืองถลาง

         เมื่อต้นรัตนโกสินทร์นับจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากร ...

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

         พระราชวังในส่วนภูมิภาคหมายถึงพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯทั้งนี้เพื่อ ...

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระสุริโยทัยพระวีรกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

         การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงมีเหตุการณ์ทำศึกสงครามอยู่มาก และในการทำศึกสู้รบนั้นก็ดูเหม ...

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

         กรุงเทพมหานครคือราชธานี(เมืองหลวง)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นบนฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อทร ...