แสดง 1 - 10 จาก 49 รายการ

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

การก่อสร้างบ้านไม้โดยทั่วไป

         เมื่อได้ทำการขุดหลุม  และได้ตอกเข็มไม้หรือเข็มคอนกรีตตามขนาดความยาวและจำนวนที่ต้องการแล้วช่างจะตั้งเสาไม้ และติดตั้งคา ...