แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

พันธุ์ไม้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ

         ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติและสืบทอดกันต่อมาบางอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ชัดเจนบางอย่างเป็นเพียงความเชื ...

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งสยามประเทศในปีพุทธศักราช๒๓๒๕นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชาธิราช  พระปฐมบรมมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราช ...