แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

ชีวิตคนชนบทกับชีวิตคนในเมือง

         คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรการเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมากชีวิตคนในชนบทจึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาต ...

อาหารธรรมชาติ

อาหารธรรมชาติ

         อาหารธรรมชาติของปลาแบ่งออกเป็น๓พวกด้วยกันคือ(๑)อาหารหลัก คืออาหารธรรมชาติที่ปลาต้องการภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและมีชีวิตอยู่ได้ดีที ...