แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์

         ศาสนาคริสต์กำเนิดขึ้นมาโดยพระเยซูทรงเป็นศาสดาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชที่๑แต่ชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์มีมาตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและมนุ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก  ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม คือ&nb ...