แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

การดนตรีสำหรับเยาวชน

การดนตรีสำหรับเยาวชน

         ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ดนตรีสำหรับเยาวชนไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ทั้งที่เป็นดนตรีของไทยเราเอง  ดนตรีจากต่างประเทศดนตรี ...

เครื่องประดับ

เครื่องประดับ

         การใช้เครื่องประดับตกแต่งร่างกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีมากนักถึงจะมีก็ไม่ใช่ของที่มีราคาสูงเพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายข้อห้ามมิให้ข้าราชการและราษ ...