แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

การแต่งกาย

การแต่งกาย

         เครื่องแต่งกายของลิเกมีลักษณะเฉพาะซึ่งต่างไปจากละครรำเครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าผู้แสดงหญิงเครื่องแต่งกายของลิเกแบ่งได้เป็ ...

การแต่งกายของคนไทย

การแต่งกายของคนไทย

         เรื่องการแต่งกายของคนไทยในสมัยโบราณไม่มีจดหมายเหตุบันทึกไว้เป็นหลักฐานการเขียนประวัติการแต่งกายตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ...

การแต่งกายของสตรี

การแต่งกายของสตรี

         ส่วนการแต่งกายของสตรีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการแต่งกายของผู้ชายโดยเฉพาะข้าราชการฝ่ายในต้องแต่งกายตามพระราชนิยมเช่นในสมัยรัชกาลที่๓ฝ่ายใ ...

การแต่งกายของชาย

การแต่งกายของชาย

         ส่วนการแต่งกายของชายนั้นได้กำหนดแบบเสื้อคอตั้งมีทั้งแขนสั้นแขนยาวและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวเรียกว่า"เสื้อชุดไทย"หรือ"เสื้อชุ ...

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

การแต่งกายของผู้ประจำเรือในริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค

         จากการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้เราได้ทราบการแต่งกายของนายเรือและฝีพายได้อย่างดี ...