แสดง 1 - 10 จาก 30 รายการ

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

การเลือกลายและแบบให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้

         ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ให้มีรูปแบบต่างๆกันนั้นจำเป็นต้องอาศัยลายพื้นฐานหรือลายแม่แบบเป็นหลักลายพื้นฐานที่ใช้ในการประดิษฐ์ผักและผลไม้ได้แก่ล ...

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประโยชน์ใช้สอยของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

         วัสดุตามธรรมชาติที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาหารหวานคาวหรือใช้ในการตกแต่งได้แล้วแต่โอกาส     ...

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์

         ๑. มีดแกะสลักมีลักษณะปลายเรียวแหลมคมบางไม่เป็นสนิมและไม่ควรมีน้ำหนักมากใช้สำหรับแกะสลักผักและผลไม้หรือเจียนใบตองตามที่ ...

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

ข้อควรระวังในทางเทคนิคบางประการ

         ผักและผลไม้ส่วนใหญ่เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วให้ล้างน้ำเย็นจัดจัดวางในภาชนะแล้วใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำพอหมาดคลุมไว้หรือจัดใส่กล่องพลาสติกปิดฝาให้แน่นแล้ ...

เครื่องหิน

เครื่องหิน

         วัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาทำหัตถกรรมก็คือ หินซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นหินแกรนิตและหินทรายซึ่งมีสีต่างๆคือสีเทาสีเหลื ...

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

ลักษณะเรือพระที่นั่ง และเรือในริ้วกระบวน

         ในการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณนั้น เข้าใจว่าแต่ก่อนจะมีเรือ๒สำรับเป็นเรือทอง อันหมายถึงเรือที่แกะสลักล ...

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

ประเภทของวัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ในการประดิษฐ์

         วัสดุตามธรรมชาติที่นำมาประดิษฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ นอกจากนั้นอาจเป็นใบไม้หรือส่วนอื่นๆ ของพืชนำมาประกอบโดยมีอยู่ตามฤดูกาลในแต่ละ ...

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ

         แม้ว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดและป่าประเภทต่างๆและพื้นที่ตั้งของประเทศมีความสำคัญทางด้านพฤกษภูมิศาสตร์โดยเป็นถิ่นฐานของความหลากหลายทาง ...