แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

         การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกตินาข้าวจะมีระ ...